فصلنامه خانواده و پژوهش- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

اهداف انتشار فصلنامه

  • نشر و گسترش یافته‌های علمی – پژوهشی با تأکید بر رابطه متقابل خانواده و آموزش و پرورش.
  • توسعه مطالعات علمی خانواده از زوایای جامعه‌شناختی، روان‌شناختی، تربیتی و فرهنگی، فلسفی، اقتصادی و حقوقی در ارتباط با آموزش و پرورش.
  • گسترش فرهنگ مطالعه خانواده ایرانی – اسلامی از منظر ارتباط با نهاد آموزش و پرورش.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه خانواده و پژوهش:
http://qjfr.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب