فصلنامه خانواده و پژوهش- درباره نشریه
راهنمای تدوین و پذیرش مقاله برای چاپ در نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

عنوان نشریه: فصلنامه خانواده و پژوهش
اعتبار علمی: درجه علمی ـ پژوهشی شماره ۳/۱۱/۳۷۷۹
صاحب امتیاز: وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:دکتر حسن ملکی
سردبیر: دکتر غلامعلی افروز
مدیر داخلی: مریم کاظمی
نشانی: تهران، خیابان کریم‌خان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، کوچه شهید دهقانی­‌نیا، پلاک ۶، ساختمان پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، طبقه دوم، دفتر فصلنامه خانواده و پژوهش
تلفن دفتر فصلنامه:  ۸۸۳۲۷۳۵۰       
تلفن اشتراک: ۸۸۳۲۷۳۵۰
نشانی پایگاه اینترنتی: www.qjfr.ir

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه خانواده و پژوهش:
http://qjfr.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب