فصلنامه خانواده و پژوهش- اسامی داوران
اسامی داوران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/12 | 
فهرست برخی از داوران محترم که در طول یک سال گذشته با نشریه همکاری داشتند:
 
ردیف نام و نام خانوادگی داور نام دانشگاه رشته وضعیت عضویت در پایگاه ها
Mendely Publons
 1.  
دکتر قدسی احقر پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش برنامه‌ریزی درسی    
 1.  
دکتر غلامعلی احمدی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی برنامه ریزی درسی    
 1.  
دکتر فرهاد سراجی دانشگاه بوعلی سینا همدان برنامه ریزی درسی * *
 1.  
دکتر مرجان کیان دانشگاه خوارزمی برنامه ریزی درسی   *
 1.  
دکتر محمود سعیدی رضوانی دانشگاه فردوسی مشهد برنامه ریزی درسی   *
 1.  
دکتر سید مهدی سجادی دانشگاه تربیت مدرس فلسفه تعلیم و تربیت * *
 1.  
دکتر علی اصغر احمدی دانشگاه تهران فلسفه    
 1.  
دکتر عبدالله انصاری پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش علوم اقتصادی    
 1.  
دکتر عادل پیغامی دانشگاه امام صادق (ع) علوم اقتصادی    
 1.  
دکتر سیمین حسینیان دانشگاه تهران آموزش و پرورش   *
 1.  
دکتر فرخنده مفیدی دانشگاه علامه طباطبائی آموزش و پرورش کودکان    
 1.  
دکتر محسن نیازی دانشگاه کاشان علوم اجتماعی    
 1.  
دکتر افضل السادات حسینی دانشگاه تهران علوم تربیتی   *
 1.  
دکتر پروین کدیور دانشگاه خوارزمی روانشناسی    
 1.  
دکتر بهزاد شالچی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان روانشناسی    
 1.  
دکتر مه سیما پورشهریاری دانشگاه الزهرا روانشناسی    
 1.  
دکتر جعفر حسنی دانشگاه خوارزمی روانشناسی * *
 1.  
دکتر محمدرضا زربخش بحری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن روانشناسی    
 1.  
دکتر رخساره فضلی دانشگاه تهران روانشناسی تربیتی   *
 1.  
دکتر رحیم بدری گرگری دانشگاه تبریز روانشناسی تربیتی    
 1.  
دکتر مرتضی منطقی دانشگاه خوارزمی روانشناسی عمومی    
 1.  
دکتر شکوه نوابی نژاد دانشگاه خوارزمی مشاوره * *
 1.  
دکتر آزاده فرقدانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلام­شهر مشاوره    
 1.  
دکتر مجید کاشف دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تربیت بدنی    
 1.  
دکتر شهرام نظری دانشگاه فرهنگیان تربیت بدنی و علوم ورزشی    
 1.  
دکتر محمدحسن عبداللهی دانشگاه شیراز تربیت بدنی و علوم ورزشی    
 1.  
دکتر مرتضی ملیجی دبیر درس تربیت بدنی شهر تهران تربیت بدنی    
 1.  
دکتر غلامعلی افروز دانشگاه تهران روانشناسی   *
 1.  
دکتر اکبر ارجمندنیا دانشگاه تهران روان‌شناسی   *
 1.  
دکتر سعید رضایی دانشگاه تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی    
 1.  
دکتر مهدی دهستانی دانشگاه پیام نور روانشناسی مرضی    
 1.  
دکتر سعید اکبری زردخانه دانشگاه علامه طباطبائی سنجش و اندازه گیری    
 1.  
دکتر حمید ابریشمی دانشگاه تهران اقتصادسنجی   *
 1.  
دکتر سید امیر امین­یزدی دانشگاه فردوسی مشهد روانشناسی بالینی کودک    
 1.  
دکتر رضا پورحسین دانشگاه تهران روانشناسی * *
 1.  
دکتر محمد خدایاری­فرد دانشگاه تهران روان‌شناسی بالینی کودک    
 1.  
دکتر رضا خیرآبادی سازمان پژوهش و برنامه­ریزی آموزشی زبانشناسی همگانی    
 1.  
دکتر ولی­اله موسوی دانشگاه گیلان روانشناسی   *
 1.  
دکتر محمود نوذری  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه علوم تربیتی    
 1.  
محمد حسن امیر تیموری دانشگاه علامه طباطبائی علوم تربیتی     
 1.  
دکتر عبدالعظیم کریمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش روان شناسی    
 1.  
دکتر اسماعیل سعدی پور دانشگاه علامه طباطبائی روانشناسی   *
 1.  
دکتر حسین سلیمی بجستانی دانشگاه علامه طباطبائی روانشناسی    
 1.  
دکتر فریده حمیدی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی روانشناسی    
 1.  
دکتر امید شکری دانشگاه شهید بهشتی روانشناسی   *
 1.  
دکتر خدیجه آرین دانشگاه علامه طباطبائی روان‌شناسی *  
 1.  
دکتر مهناز اخوان تفتی دانشگاه الزهرا روانشناسی تربیتی    
 1.  
دکتر جواد کاوسیان دانشگاه خوارزمی روان‌شناسی تربیتی   *
 1.  
دکتر صغری  ابراهیمی قوام  دانشگاه علامه طباطبائی روانشناسی عمومی    
 1.  
دکتر یاسر مدنی دانشگاه تهران روانشناسی تربیتی ومشاوره    
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه خانواده و پژوهش:
http://qjfr.ir/find-1.116.22.fa.html
برگشت به اصل مطلب