:: دوره 14، شماره 4 - ( 11-1396 ) ::
جلد 14 شماره 4 صفحات 91-118 برگشت به فهرست نسخه ها
نیازهای آموزشی والدین دانش‌آموزان دورۀ ابتدایی در حوزه تربیت اجتماعی
اعظم ملایی‌نژاد ، دکتر حسن‌رضا زین‌آبادی، دکتر علیرضا کیامنش، دکتر حسین عباسیان
چکیده:   (923 مشاهده)
نیازهای آموزشی والدین دانش‌آموزان دورۀ ابتدایی در حوزه تربیت اجتماعی
 
اعظم ملایی‌نژاد 1
دکتر حسن‌رضا زین‌آبادی2
دکتر علیرضا کیامنش3
دکتر حسین عباسیان4

چکیده
این مطالعه با هدف شناسایی نیازهای آموزشی والدین دانش‌آموزان دورۀ ابتدایی در حوزه تربیت اجتماعی انجام شده است. روش پژوهش ترکیبی و از نوع اکتشافی است و در بخش کیفی از نوع تحلیل محتوای کیفی استقرایی است. در این مرحله نمونه مورد نظر از میان صاحب‌نظران و کارشناسان موضوعی و به روش هدفمند انتخاب شده است. ابزار مورد استفاده مصاحبه باز بوده که تا دستیابی به مرحله اشباع انجام شده است. در بخش کمّی، این مطالعه از نوع پیمایشی و از نظر هدف، از نوع پژوهش کاربردی می‌باشد. درمجموع 300 مدیر، 1800 معلم و 3600 ولی دانش آموز از ده استان نمونه این پژوهش بودند که به روش نمونه‌گیری خوشه ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق‌ساخته بود که بر اساس نتایج حاصل از بخش کیفی با کسب روایی و محاسبه پایایی پرسشنامه (0/97) میان نمونه آماری اجرا شد. دراین مطالعه ابعاد و نشانگرهای تربیت اجتماعی شناسایی شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که پاسخگویان همۀ گویه­‌ها، نشانگرها و ابعاد را در حد زیاد و خیلی زیاد مورد نیاز دانسته‌اند. اولویت‌بندی نیازها از دیدگاه مدیران و معلمان یکسان بوده، اما میان نظرات مدیران و والدین و نظرات معلمان و والدین تفاوت معنادار وجود دارد. اولویت نیازها از دیدگاه مدیران و معلمان به ترتیب 1. مهارتهای میان- فردی 2. مهارتهای شهروندی،3. مهارتهای فردی و 4. شناخت ویژگیهای کودکان است.
 
کلید واژگان: نیازسنجی، والدین، دانش آموزان دورۀ ابتدایی، تربیت اجتماعی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاریخ دریافت: 96/4/31                      تاریخ پذیرش: 96/10/30
1. دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی (نویسنده مسئول) mollaeenezhad@gmail.com
2. دانشیار مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی  zeinabadi_hr@khu.ac.ir
3. استاد تحقیق و ارزشیابی، دانشگاه خوارزمی   drarkia@gmail.com
4. استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی h_abbasian@khu.ac.ir
واژه‌های کلیدی: نیازسنجی، والدین، دانش آموزان دورۀ ابتدایی، تربیت اجتماعی
متن کامل [PDF 1124 kb]   (133 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۴/۳۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴


XML   English Abstract   Printدوره 14، شماره 4 - ( 11-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها