:: دوره 14، شماره 2 - ( 6-1396 ) ::
جلد 14 شماره 2 صفحات 7-30 برگشت به فهرست نسخه ها
آسیب‌شناسی فرآیند برقراری ارتباط در فرآیند یاددهی- یادگیری از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان دبیرستانهای شهر اصفهان
افسانه عبدلی ، فاطمه زین‌الدینی میمند، محسن آیتی
چکیده:   (1101 مشاهده)
آسیب‌شناسی فرآیند برقراری ارتباط در فرآیند یاددهی- یادگیری از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان دبیرستانهای شهر اصفهان

افسانه عبدلی1
فاطمه زین‌الدینی میمند2
دکتر محسن آیتی3

چکیده
این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی است و هدف آن شناسایی آسیبهای روشهای برقراری ارتباط در مقطع متوسطه شهر اصفهان است. جامعه آماری، کلیه دبیران و دانش‌­آموزان مقطع متوسطه شهرستان اصفهان بوده که شامل 8097 دبیر و 140250دانش‌آموز بوده است. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی طبقه‌ای است که با در نظر گرفتن میزان افت آزمودنی، نمونه آماری با استفاده از فرمول حجم نمونه برای دو گروه به ترتیب 110 و 240 نفر برآورد شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق­‌ساخته با 21 سؤال بسته- پاسخ و یک سؤال باز- پاسخ بوده که روایی محتوایی آن به تائید صاحب‌نظران رسیده و روایی سازه آن سنجیده شده است. ضریب پایایی پرسشنامه مربوط به دبیران و دانشآموزان با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 98/0 و 97/0 به‌دست‌آمده است. یافته‌های حاصل از تحقیق نشان داد که میزان آسیبهای روشهای برقراری ارتباط ازنظر دبیران و دانش‌آموزان بیش از میانگین نظری است. ازنظر دبیران بیشترین میانگین موارد آسیب‌زا بی‌حوصلگی و کسالت معلم در کلاس، تعارض میان گفتار و عمل معلم و ناامید کردن دانش‌آموزان از آینده ادامه تحصیل است. دانش‌آموزان بیشترین میانگین آسیبها را مربوط به تبعیض قائل شدن میان دانش‌آموزان و برخورد نامناسب معلم با مشکلات انضباطی و درسی دانش‌آموزان می‌دانند. همچنینمیان دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان دربارۀ آسیبها تفاوت معنادار وجود دارد.
 
کلید واژگان: آسیب‌شناسی، برقراری ارتباط، فرآیند یاددهی- یادگیری

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاریخ دریافت: 13/3/95                    تاریخ پذیرش: 31/2/96
1. دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت،دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول)af.abdoli.abdol@mail.um.ac.ir
2. مربی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی، واحد نهبندانFatete_z@yahoo.com
3. دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بیرجند mayati@birjand.ac.ir

 
متن کامل [PDF 1853 kb]   (268 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۶/۱۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۴


XML   English Abstract   Printدوره 14، شماره 2 - ( 6-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها